We tried to make the pictures as honest as possible, so they where recently shot with an ordinary camera without special lenses


We hebben getracht de foto’s ‘zo eerlijk mogelijk’ weer te geven, de foto’s zijn recent en met  een normale camera gemaakt zonder speciale lenzen

Picture's Modesty